Facebook Yayınlanma Hızı

Facebook yayınlanma hızı, Facebook reklamlarınızın yayınlandığı süre içerisinde harcanan bütçenizi dengeli şekilde tutmayı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra teklif stratejilerinizin ücret hedeflerine ulaşmasına da olanak sağlamaktadır. Facebook yayınlanma hızı kullanımının nedeni ise, Facebook üzerinden reklam yayınlamak için her geçen gün yeni fırsatlar oluşmaktadır. Bazı fırsatlar diğerlerine oranla daha pahalı olduğu için belirlediğiniz ücretler reklamlarınızın yayınladığı süre içinde değişiklik yaşanmasına neden olacaktır. İşte bu nedenlerden dolayı kullanılan yayınlanma hızı reklamlarınızın ücret hedeflerine ulaşmasını sağlamaktadır. Yayınlanma hızının işlemesi için 2 bileşenin bulunması gerekmektedir. Bunlar, bütçe hızı kontrolü ve teklif seviyesi kontrolüdür.

Bütçe hızı kontrolü: bu ayarlama bütçenizin reklamlarınızın yayınlanma süresi boyunca kendi içerisinde eşit şekilde dağıtılarak reklamların yayın süresi sonuna kadar etkili bir şekilde yayında kalmasına yardımcı olmaktadır.

Teklif seviyesi kontrolü: Facebook reklamlarınız için sizin adına bütçe teklifi sunarken sizin belirlemiş olduğunuz bütçeleri göz önünde bulundurmaktadır. Teklif seviyesi kontrolü, bütçenizin istikrarlı bir şekilde harcanmasına yardımcı olmaktadır.

Kısaca belirtmek istersek, bütçe hızı kontrolü ve teklif seviyesi kontrolü aslında tek bir işlemi kapsamaktadır.