Google AdWords Reklam

Google AdWords reklam ile şirketler, ürünlerini ve hizmetlerini çok düşük maliyetlerle hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaştırırken hedefledikleri satış rakamlarına ulaşmaktadır. Mal ve hizmet satışı yapan şirketler öncelikle Google AdWords Reklama üye olmakta ve hedef kitleye internet üzerinden ulaşmak için ilk adımı atmaktadır. Şirketler iyi bilirler ki ürün önce tanınacak, bilinecek ve daha sonra satın alınıp ilk deneyim yaşanacak. Sonrasında ise üründen veya hizmetten memnun kalındığı takdirde sadık müşteriler oluşacaktır. Şirketler Google Reklam hizmeti başlamadan önce mal veya hizmetin tanınması, bilinmesi için büyük meblağlar ödeyerek gazete, televizyon, radyo gibi görsel ve yazılı medyaya reklam vermekte idi. AdWords reklam hizmeti başladıktan sonra şirketler radyo, televizyon ve gazete reklamlarını azaltmışlardır. Düşük maliyetlerle doğru hedef kitleye yeni reklam yöntemi ulaşmaya başlamışlardır.

16 milyon internet kullanıcısı olması nedeniyle Google reklam ile şirketler ürün ve hizmet satışında internet pazarının önemli olduğunu ve hedef kitleye ulaşımın hızlı ve kesin olduğunu görerek yeni reklam anlayışını benimsemektedir. Şirketler düşük reklam maliyetleri ile ve reklam gününü, zamanını, hedef kitle yaş aralığını, hedef kitle bölgesini kendileri belirleyerek kendi reklamlarını yapmaktadır. Profesyonel bir çalışma gerektirmesi nedeniyle Reklam medya şirketlerinden destek alınarak kesin başarı sağlayacak reklamlar yapılmaktadır.