Google Sertifikalı İş Ortağı

İnternetin yaygın kullanımı ile internet mecrasına taşınan alışveriş, klasik alışverişte gerek duyulan ürünün hizmetin bilinmesi, tanınması, beğenilmesi ve satın alınması için yapılan reklam çalışmaları internet mecrasında da devam etmektedir. İnternet reklamları klasik reklamlara göre daha düşük maliyetlerle yapılmaktadır ve mal ve hizmet satışı yapan şirketler kendi reklam çalışmalarını kendileri yapabilmektedir. Google reklam imkanları ile sunulan reklam verme işlemleri istendiği takdirde Google sertifikalı iş ortağı reklam ve medya şirketlerine de yaptırılabilmektedir.

Düşük reklam maliyetleri ile reklam yaptırmak isteyen şirketlere hizmet sunan reklam medya şirketleri, reklam desteği verdikleri firmaların Google aramalarında reklamlarının tıklanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmektedir. Ürünün ulaşacağı hedef kitle analizleri yapmakta, hedef kitlenin internet kullanım saatlerini bile hesaba katarak reklamın yayınlanacağı bölgeyi, zamanı, reklamın günde kaç kez gösterileceğini, tıklama başına ödenecek rakamları, günlük reklam bütçesini çok iyi bir şekilde analizler yaparak reklam gösteriminde başarı sağlamaktadır. Google sertifikalı iş ortağı ile çalışan mal ve hizmet üreten şirketler sadece satışlarıyla ilgilenerek hedeflediği satın rakamlarına ulaşabilmekte ve rakip şirketlerden daha avantajlı konuma geçmektedir.