ÇEREZ POLİTİKASI

SAM Medya veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu Çerez Politikası ile web sitesinde kullandığı çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Bu Politika ile, çerezlerin yapılarını ve işlememizdeki amaç ve hukuki gerekçeleri, haklarınız ile birlikte aktarıyoruz.

Çerezler: Çerez, internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyası olup HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır. Sıkça kullanılan çerezler, web sitenin daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirilmesi ve gereklilik halinde toplanan bilgilerin raporlanması amacıyla kullanılmaktadır.
Çerezlerin farklı amaçlara hizmet eden pek çok türü bulunmaktadır. Çerezler sürelerine göre, kullanım amaçlarına göre, taraflarına göre olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmaktadır.

Çerez Kullanımının Gerekçesi: SAM Medya, zorunlu çerezleri web sitenin teknik işlevselliğinin sağlanabilmesi amacıyla toplamakta ve işlemektedir. Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Diğer çerezler ise web sitesi veya uygulamalarda kullanılan kişiselleştirme ile tercihlerin hatırlanması, internet sitelerinde kullanıcı davranışlarının analizi ile reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Genel Olarak Çerezler ve Çerez Türleri;

Oturum Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında oturum çerezleri de silinmektedir.

Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmeyen kalıcı bir çerez, belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerez aracılığıyla kullanıcı bir internet sitesini her ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri sunucuya iletilmektedir.

Zorunlu Çerezler: Bu tip çerezler web sitenin işlevselliği için zorunlu olan çerezlerdir ve kullanıcı deneyimini arttırmak, teknik sebeplerle kayıt ve operasyonları yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ise internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketlerinin takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanmasını ve bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini sağlayan çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler, diğer siteler, iş ortakları veya servis sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarca oluşturulur. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklamcılık, sosyal medya eklentilerini içermesi halinde söz konusu olur.

Çerezler Nasıl Toplanır?
Çerezler, açık rızanın bulunması ya da ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması başta olmak üzere Kanun’un 5’inci ve/veya 6’ncı maddelerinde sayılan diğer veri işleme şartlarını dahilinde kullanılacaktır.
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir. 

Bu bölümde, kullanım senaryoları kapsamında açık rıza dışındaki diğer kişisel veri işleme şartlarına dayanabilecek çerezlerin kullanım ve işleme amaçları üzerinde durulacaktır.

Kullanıcı Girdili Çerezler: Bu tür çerezler, kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bu çerezler, tipik olarak benzersiz bir numara olan Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmesi beklenmektedir.
Birinci taraf kullanıcı girdili oturum çerezleri, tipik olarak internet sayfalarında bulunan çevrim içi bir formu ya da alışveriş sepetini doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak seçtiği ürünlerin veya forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.

Kimlik Doğrulama Çerezleri: Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi veya bir içeriğe ulaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan çerezlerdir. Bu çerezler genellikle oturum çerezleri olup bazı durumlarda kalıcı çerez niteliği de gösterebilmektedirler.

Kullanıcı Merkezli Güvenlik Çerezleri: Kullanıcı tarafından açıkça talep edilmiş bir hizmet kapsamında güvenliği artırmak amaçlı çerezler uygulanabilmektedir. Bu durum, bir internet sitesinde tekrarlanan başarısız oturum açma girişimlerini tespit etmek veya oturum açma sistemini kötüye kullanımlardan korumak için tasarlanmış çerezler bakımından geçerlidir.

Multimedya Oynatıcısı Oturum Çerezleri: Bu çerezler, videoyu yeniden oynatmaya veya ses içeriğine (örneğin görüntü kalitesi, ağ bağlantı hızı, arabellek parametreleri) ilişkin ihtiyaç duyulan teknik veriyi depolamak için kullanılmaktadır. Multimedya oynatıcısı oturum çerezleri, "flash çerezler" olarak da bilinmektedirler. Bu çerezlerin oturum sonlandığında süreleri de bitmektedir.

Yük Dengelemesi Oturum Çerezleri: Yük dengelemesi, tek bir makine yerine bir makine havuzu üzerinden web sunucusu taleplerinin dağıtılması işlemlerine izin veren bir tekniktir. Buna göre kullanıcılardan gelen web talepleri bir yük dengeleme ağ geçidine yönlendirilerek talep, havuzdaki müsait durumda bulunan iç sunuculara iletilmektedir. Bu durumda, söz konusu yeniden yönlendirme oturum boyunca kalıcı olmaya ihtiyaç duymakta, spesifik bir kullanıcıdan gelen tüm talepler, işlemin tutarlılığını sağlamak üzere her zaman havuzdaki aynı sunucuya yönlendirilmektedir. Bunlar oturum çerezleri olup bu çerezde tutulan bilginin tek amacı haberleşme uç noktalarını (havuzlardaki sunuculardan birini) tespit etmektir.

Kullanıcı Ara Yüzünü Kişiselleştirme Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcının internet sayfalarındaki bir hizmete ilişkin tercihlerini depolamak için kullanılmakta olup kullanıcı adı gibi kalıcı tanımlayıcılarla bağlantı kurulmamaktadır. Yalnızca kullanıcının açık isteği ile belli bir bilgi parçasını hatırlamak üzere yerleştirilebilmektedirler (örneğin bir butonu tıklamak veya kutuyu işaretlemek gibi). Bunlar, oturum çerezleri gibi oturum süresince geçerli olabileceği gibi amaçlarına göre geçerlilik süreleri haftaları ya da ayları da bulabilmektedir.

Sosyal Eklenti İçerik Paylaşımı Çerezleri: Birçok sosyal ağ, internet sayfası operatörlerine kendi platformlarına entegre edebilecekleri, sosyal ağ kullanıcılarının beğendikleri içerikler veya yaptıkları yorumları "arkadaşlarıyla" paylaşmalarına izin verebilecekleri "sosyal eklenti modülleri" ni sunmaktadır. Bu sosyal eklenti modülleri, kullanıcıların terminal ekipmanlarında, sosyal ağlardaki üyeler söz konusu eklentilerle etkileşime geçtiği anda söz konusu sosyal ağın üyelerinin tespit etmesini sağlamak üzere çerezler depolamakta ve bu çerezlere erişim sağlamaktadır. SAM Medya tarafından işbu sosyal eklentiler bakımında  üçüncü taraf çerezleri kullanmadan önce üye olmayanların ve sosyal ağ hesabından çıkmış olan üyelerin açık rızası alınmaktadır.

Açık Rıza Yönetim Platformu İçin Kullanılan Çerezler: İlgili kişilerin girdikleri internet sayfalarında kullanılan çerezlerden, açık rızaya tabi olanlar için alınması gereken açık rızalara dair tercihlerin belli bir süreyle hatırlanması için kullanılan çerezdir.

Birinci Taraf Analitik Çerezler: Bir internet sitesini veya uygulamayı yönetmek için trafik ve/veya performans istatistiklerinin kullanılması, bu istatistiklerin üretilmesi ile sitenin veya uygulamanın düzgün çalışması ve dolayısıyla hizmetin sağlanması için gereklidir.

İnternet Sitesinin Güvenliği İçin Kullanılan Çerezler: İnternet sitesinin güvenlik zafiyeti nedeniyle hizmet verememesi, hizmet dışı bırakılması, kullanıcının talep ettiği hizmete erişememesine neden olacağından, internet sitesinin güvenliği için kullanılan çerezlerin de kullanıcının talep ettiği hizmet için kesinlikle gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Çerezleri: Davranışsal reklamcılık için kullanılan çerezler açık rıza gerektirmektedir. Bu durumda açık rıza gerekliliği; doğal olarak gösterim sıklığı, finansal kayıt tutma, reklam ortaklığı, tıklama sahtekârlığını algılama, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama amacıyla kullanılan çerezler de dâhil olmak üzere reklamcılık amacıyla kullanılan ilgili çerezleri kapsar.

Sosyal Eklenti Takip Çerezleri: Birçok sosyal ağ, üyeleri tarafından "açıkça talep edildiği" kabul edilebilecek bazı hizmetleri sağlamak için, internet sitesi sahiplerinin internet sitelerine entegre edebilecekleri sosyal eklenti modülleri sunmaktadır. Ancak bu modüller davranışsal reklamcılık, analitik veya pazar araştırması gibi ilave amaçlarla, üye olan/olmayan kişileri üçüncü taraf çerezler yardımıyla izlemek için de kullanılabilmektedir.

İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Kullanıcı web siteye girdiğinde, ekranın alt kısmında çerez kullanımına ilişkin politika ve seçenekler yer almaktadır. Çerezlere ilişkin "Tümünü Kabul Et" veya "Çerezleri Yapılandır" seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

"Çerez Ayarlarını Yapılandır seçeneği" ise;

Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup oturum süresince (sitemizin performansını ölçmek ve sitemizi iyileştirebilmek amacıyla kullanılan çerezler ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması amacıyla kullanılan çerezler hariç olmak üzere) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezler internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Söz konusu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğuu anlamamıza yardımcı olan birinci taraf çerezlerdir. Cihazınızda 180 gün süreyle tutulmaktadır. Bu çerezler internet sayfamız aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Söz konusu çerezler cihazınızda 365 gün süreyle tutulacaktır. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler internet sayfamız aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Söz konusu çerezler cihazınızda 365 gün süreyle tutulacaktır. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek üzere kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler birinci taraf olup, cihazınızda 90 gün süreyle tutulmaktadır.

Aydınlatma metnimizi okumak için https://www.sammedya.com/aydinlatma-metni

Gizlilik politikamızı incelemek için https://www.sammedya.com/gizlilik-ve-kisisel-verileri-koruma-politikasi

Aşağıda açıklanan şekillerde her zaman işbu tercihlerin değiştirilebilmesi mümkündür;

Google Chrome    : SAM Medya’nın web site adresi ve uygulaması yanında yer alan kilit ikonuna tıklayarak "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Mozilla Firefox     : Tarayıcınızın "Seçenekler" sekmesinde yer alan "Gizlilik ve Güvenlik" kısmından çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Yandex                    : Tarayıcınızın "Ayarlar" bölümünde yer alan "Siteler" sekmesini açın. Sayfayı aşağı kaydırarak "Gelişmiş site ayarları" sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

Safari                       : Tarayıcınızın "Ayarlar" bölümünde yer alan "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Opera                       : Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde yer alan "Gelişmiş" sekmesini açın. Daha sonra "Çerezler" sekmesinden çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz.

İlgili kişi çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için, yukarıdaki modülleri kullanarak yapacağınız değişikliklere ek olarak, Google Analytics üzerinden kapsam dışı kalma eklentisini kullanabilir veya Google Reklam Kişiselleştirme seçenekleri üzerinden çerez kullanımınızı özelleştirebilirsiniz. 

İşbu Politikanın Güncellenmesi: İşbu Çerez Politikası, hukuki, teknik ve operasyonel gereklilikler sebebiyle güncellenebilecektir. Bu nedenle, web sitemiz üzerindeki çerez kullanımına ilişkin gelişmelerin takibi için işbu Politikayı aralıklarla okumanızı, sorularınızı info@sammedya.com adresi üzerinden iletmenizi tavsiye ederiz.                     

Tanımlama Bilgisi Listesi

Tanımlama bilgisi, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Bu tanımlama bilgileri, bizim tarafımızdan ayarlanır ve birinci taraf tanımlama bilgileri olarak adlandırılır. Reklam ve pazarlama çalışmalarımız için ziyaret ettiğinizden farklı bir etki alanından gelen üçüncü taraf tanımlama bilgilerini de kullanırız. Ayrıntılı bilgi vermek gerekirse tanımlama bilgilerini ve diğer izleme teknolojilerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

Hedefleme Amaçlı Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgisi Alt Grubu

Kullanılan tanımlama bilgileri

Description

_fbp

sammedya.com

Birinci Taraf

Facebook tarafından üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sammedya.com

Birinci Taraf

Google Analytics

_gat_UA-XXXXXX-X

sammedya.com

Birinci Taraf

Google Analytics Çerezleri

cto_tld_test

www.sammedya.com

Birinci Taraf

Bu, ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan bir Criteo çerezidir. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasını sağlar - Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermenizi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

criteo_write_test

www.sammedya.com

Birinci Taraf

Bu, ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan bir Criteo çerezidir. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamı sunmasını sağlar - Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermenizi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.

udmts

udmserve.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, ABD merkezli çevrimiçi davranışsal reklam cılık şirketi Underdog Media'ya aittir.

dt

udmserve.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, ABD merkezli çevrimiçi davranışsal reklam cılık şirketi Underdog Media'ya aittir.

rtbh

udmserve.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, ABD merkezli çevrimiçi davranışsal reklam cılık şirketi Underdog Media'ya aittir.

anj

adnxs.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı AppNexus Inc. şirketine aittir. Şirket online reklam teknolojisi ve hizmetleri bir dizi sağlar.

uuid2

adnxs.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı AppNexus Inc. şirketine aittir. Şirket online reklam teknolojisi ve hizmetleri bir dizi sağlar.

_kuid_

krxd.net

Üçüncü kişi

Cookie used by NetworkAd.net for purpose of targeting.

_rxuuid

targeting.unrulymedia.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, News Corp.'un bir parçası olan Unruly Media'ya aittir. Bir online video reklam platformu ve hizmetleri sağlar.

A3

yahoo.com

Üçüncü kişi

This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising

dpm

dpm.demdex.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Adobe Audience Manager'a aittir. Ana iş etkinliği hedefli pazarlama için online profilleme olduğunu.

INGRESSCOOKIE

bh.contextweb.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Pulsepoint (eski Contextweb) aittir. Ana iş etkinliği: Dijital pazarlama, gerçek zamanlı reklam teklifi değişimi ve hedef kitle profilleme

CMID

casalemedia.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Casale Media'ya aittir. Ana iş faaliyeti: Reklam

CMPRO

casalemedia.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Casale Media'ya aittir. Ana iş faaliyeti: Reklam

CMPS

casalemedia.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Casale Media'ya aittir. Ana iş faaliyeti: Reklam

demdex

demdex.net

Üçüncü kişi

Bu çerez, Adobe Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama vb.

_rxuuid

1rx.io

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, aynı zamanda çapraz cihaz kullanıcı izleme hizmetleri sunan ABD merkezli hedefli reklam şirketi RhythmOne'a aittir.

tvid

tremorhub.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, çevrimiçi video tabanlı çapraz cihaz reklamları için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir.

tv_UICR

tremorhub.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, çevrimiçi video tabanlı çapraz cihaz reklamları için bir pazar sağlayan Tremor Video'ya aittir.

tuuid

bidswitch.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı IPONWEB'e aittir ve çevrimiçi reklamcılık için gerçek zamanlı bir teklif platformu sağlamak için kullanılır.

c

bidswitch.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı IPONWEB'e aittir ve çevrimiçi reklamcılık için gerçek zamanlı bir teklif platformu sağlamak için kullanılır.

tuuid_lu

bidswitch.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı IPONWEB'e aittir ve çevrimiçi reklamcılık için gerçek zamanlı bir teklif platformu sağlamak için kullanılır.

HAPLB8S

go.sonobi.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanları Sonobi, otomatik bir izleyici satın alma ve online reklam için platform satış aittir.

data-c-ts

media.net

Üçüncü kişi

Media.net küresel bir online reklamcılık teknoloji ağıdır.

data-c

media.net

Üçüncü kişi

Media.net küresel bir online reklamcılık teknoloji ağıdır.

visitor-id

media.net

Üçüncü kişi

Media.net küresel bir online reklamcılık teknoloji ağıdır.

um

360yield.com

Üçüncü kişi

Bu alan adı, Hollanda merkezli ve çeşitli AB konumlarında ofisleri bulunan Improve Digital şirketine aittir. Improve Digital, çoğunluğu İsviçre merkezli PubliGroupe'a aittir. Şirket, web sitesi sahiplerinin web siteleri aracılığıyla çevrimiçi üçüncü taraf reklamlarını yönetmelerini sağlamak için bir teknoloji platformu sağlar.

umeh

360yield.com

Üçüncü kişi

Bu alan adı, Hollanda merkezli ve çeşitli AB konumlarında ofisleri bulunan Improve Digital şirketine aittir. Improve Digital, çoğunluğu İsviçre merkezli PubliGroupe'a aittir. Şirket, web sitesi sahiplerinin web siteleri aracılığıyla çevrimiçi üçüncü taraf reklamlarını yönetmelerini sağlamak için bir teknoloji platformu sağlar.

tuuid_lu

360yield.com

Üçüncü kişi

Bu alan adı, Hollanda merkezli ve çeşitli AB konumlarında ofisleri bulunan Improve Digital şirketine aittir. Improve Digital, çoğunluğu İsviçre merkezli PubliGroupe'a aittir. Şirket, web sitesi sahiplerinin web siteleri aracılığıyla çevrimiçi üçüncü taraf reklamlarını yönetmelerini sağlamak için bir teknoloji platformu sağlar.

tuuid

360yield.com

Üçüncü kişi

Bu alan adı, Hollanda merkezli ve çeşitli AB konumlarında ofisleri bulunan Improve Digital şirketine aittir. Improve Digital, çoğunluğu İsviçre merkezli PubliGroupe'a aittir. Şirket, web sitesi sahiplerinin web siteleri aracılığıyla çevrimiçi üçüncü taraf reklamlarını yönetmelerini sağlamak için bir teknoloji platformu sağlar.

cct

adscale.de

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, bir Alman çevrimiçi reklamcılık şirketi olan Adscale'e aittir.

uu

adscale.de

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, bir Alman çevrimiçi reklamcılık şirketi olan Adscale'e aittir.

PugT

pubmatic.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Pubmatic aittir. Çevrimiçi yayıncıların gerçek zamanlı teklif vermeyi kullanarak medya alıcılarına hedefli reklam alanı satabileceği bir reklam değişim platformu işletmektedir.

KRTBCOOKIE_xxxx

pubmatic.com

Üçüncü kişi

Bu çerez, kimlikleri Pubmatic ortaklarının (talep tarafı platform istemcileri veya diğer reklam teknolojisi şirketleri gibi) kimlikleriyle ilişkilendirmek için kullanılır. Pubmatic, reklam satın alıp almamayı düşünürken bu çerezdeki iş ortağı tarafından saklanan bilgileri ortağa iletir. Bu, ortağın size bir reklam görüntüleyip görüntülememe konusunda daha iyi kararlar vermesine olanak tanır.

 

www.facebook.com

Üçüncü kişi

This domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies.

IDE

doubleclick.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Doubleclick (Google) aittir. Ana iş etkinliği: Doubleclick Googles gerçek zamanlı teklif reklam değişimi olduğunu

test_cookie

doubleclick.net

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Doubleclick (Google) aittir. Ana iş etkinliği: Doubleclick Googles gerçek zamanlı teklif reklam değişimi olduğunu

optout

criteo.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Criteo'ya aittir. Ana iş faaliyeti: Reklam

uid

criteo.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı Criteo'ya aittir. Ana iş faaliyeti: Reklam

IDSYNC

analytics.yahoo.com

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, ana iş modeli çevrimiçi reklamcılık olan Yahoo Inc.'e aittir. Bu etki alanı Yahoo'nun web analiz hizmetiyle ilişkili olsa da, bunlar üçüncü taraf çerezleri olduğundan, Yahoo'nun diğer çerezlerkümesiyle birlikte hedeflenen reklam cılık amacıyla veri toplamasına izin verebilir.

tu

ih.adscale.de

Üçüncü kişi

Bu etki alanı, bir Alman çevrimiçi reklamcılık şirketi olan Adscale'e aittir.

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Zorunlu Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgisi Alt Grubu

Kullanılan tanımlama bilgileri

Description

OptanonAlertBoxClosed

www.sammedya.com

Birinci Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Bu, ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi etkin olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin iletiyi bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içerir.

OptanonConsent

www.sammedya.com

Birinci Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı tanımlama bilgileri kategorileri ve ziyaretçilerin her kategorinin kullanımı için izin verip vermediği veya geri çekilip çekmediği hakkında bilgi saklar. Bu, site sahiplerinin izin verilmediğinde her kategorideki tanımlama bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında ayarlanmasını engellemesine olanak tanır. Çerezin normal bir ömrü vardır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.

Bu tanımlama bilgileri, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.

İşlevsel Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgisi Alt Grubu

Kullanılan tanımlama bilgileri

Description

SRVNAME

www.sammedya.com

Birinci Taraf

Bu çerez, web sohbeti işlevselliğinin bir parçası olarak kullanılır.

__cf_bm

mgid.com

Üçüncü kişi

The __cf_bm cookie is a cookie necessary to support Cloudflare Bot Management, currently in private beta. As part of our bot management service, this cookie helps manage incoming traffic that matches criteria associated with bots. This is a CloudFoundry cookie.This is a CloudFoundry cookie

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

Performans Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgileri

Tanımlama Bilgisi Alt Grubu

Kullanılan tanımlama bilgileri

Description

_ga_12345

sammedya.com

Birinci Taraf

_ga

_ga_xxxxxxx

sammedya.com

Birinci Taraf

_ga

_ga

sammedya.com

Birinci Taraf

Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmeti için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu tanımlama bilgisi, istemci tanımlayıcısı olarak rasgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak, web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir olmasına rağmen, 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanır.

_gclxxxx

sammedya.com

Birinci Taraf

Google dönüşüm izleme çerezi

_gid

sammedya.com

Birinci Taraf

Bu çerez adı Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir çerez gibi görünüyor ve İlkbahar 2017 itibarıyla Google'dan herhangi bir bilgi mevcut değil. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer depolar ve güncelleştirir gibi görünür.