Youtube Tahmini Kazançlar Raporu

youtube-altyaziYoutube reklam doğrultusundaki genel kazançlar raporu, kanal ve video düzeylerinin yanında, dört iş ortağı içeriği bulunan içerikler, hak isteğinde bulunan iş ortağı yüklemesi, hak isteğinde bulunan kullanıcı yüklemesi ve tüm iş ortakları yüklemesi için kazanca yönelik ayrıntılar sunmaktadır. Tahmini kazançlar raporunu sadece Youtube iş ortakları kullanabilmektedir. Toplam tahmini kazanç, seçilen tarih aralığı ve bölge için Google’ın satmış olduğu tüm reklam kaynaklarından elde edilmiş olan net gelirdir. AFV kazançları, seçilen tarih aralığı doğrultusunda ve bölge üzerinden video için Adsense üzerinden yapılan açık arttırma ile gelen tahmini kazançtır. Youtube kazançları, seçilmiş olan tarih aralıkları ve bölge içerisinde Youtube tarafından satılan diğer kaynaklar aracılığı ile ayrılan ve satılan reklamlardan elde edilen tahmini kazançtır. İşlemler, seçili iş ortakları tarafından kullanılan Youtube Rentals üzerinden kazanılan gelirdir.